Reklama
 
Blog | Jiří Robinson Roup

Vyslanec rady Václav Klaus

Jaké je skutečné poslání Václava Klause, Karla Gotta nebo Ivety Bartošové? Bylo korupční chování Anny Benešové selháním, nebo promyšlenou strategii v zájmu dobra a světla? Jak šířit lásku a dobro a nezapadnout při tom do temných bažin “pravdolásky”?

 

Prezident ví….

 

Není to tak dávno, co se prezidentovo rozhodnutí o milosti pro Annu Benešovou stalo velmi diskutovaným případem ve sdělovacích prostředcích. Na první pohled se obyčejnému člověku, neznajícímu spletité podhoubí zájmů politických představitelů  může zdát podivné, proč udělovat milost někomu, kdo dostal „jen“ podmínku.

Reklama

 

Pravda je na dosah…

 

Bývalá ředitelka Metropolitní univerzity Anna Benešová byla odsouzena k podmíněnému dvouletému trestu, se čtyřletou zkušební dobou a zákazu činnosti. Důvodem bylo její jednání, které soud označil jako korupční.

Ne vždy jsou však věci takové, jak se nám jeví. Nezapomínejme, že je rok 2012 a jen posledních deset let zbývá do konečného vítězství Galaktického společenství a záchrany Země.

Chceme – li odhalit skutečnou pravdu, nota bene tu, která je na dosah,  je třeba navštívit “esoterický” server, kde ta pravda na dosah leží. Nedejte se zmást neštěstím, zkázou a chmurnými předpověďmi, které se na vás budou řinout z osudových stránek. Je to jen chytré maskování. Při troše intelektuální lopoty, se  můžeme dobrat klíče, který zřejmě stál za prezidentovou milostí pro Annu Benešovou, jakož i dalšími podivuhodnými činy..

 

Galaktičtí vyslanci…

 

Je prokázané, že bývalá ředitelka Benešová, umožňovala bezplatné studium desítkám lidí. Většinou šlo o státní úředníky, kterým chybělo vzdělání. Nejvíce studentů dodával Úřad průmyslového vlastnictví a pražský magistrát. Obecně se tedy soudí, že si Benešová budovala jakousi síť „zavázaných“ osob, které měly být v budoucnosti „vytěženy“.

Hovoří se o nadstandardních stycích Benešové s manželkou prezidenta Klause a snad i samotným Václavem Klausem. To vše dává smysl, avšak pouze v případě, že nazříme do skutečnosti, která se skrývá pod lehkým oparem domnělé reality.

 

Jen před několika dny totiž vyšel článek předního mystika a zřejmě i jediného osvíceného duchovního učitele v České republice, s názvem: „2022, rok konečného vítězství Galaktického společenství a záchrany Země“.

V tomto šokujícím poselství, získanému pomocí chanelingu se dozvídáme, že Galaktická rada se rozhodla jednat:

 

„Během dlouhých porad, meditací a simulací budoucího vývoje vzniká plán. Rada řeší, jak neporušit zásadu nevměšování do vývoje externích civilizací a zároveň jak ochránit své zájmy a v této chvíli již v podstatě i život v části Vesmíru. Galaktická rada vypisuje mega konkurs a „do zbraně“, resp. do fyzických těl, inkarnací, posílá v podstatě vše a každého, kdo je momentálně volný. Situace je vážná, rychlé školení a k expedici se chystají a rukují i zálohy. Vše budou dozorovat jednotky kosmických vojsk zvnějšku, avšak zakročí pouze v případě, že lidé se rozhodnou rozpoutat jadernou apokalypsu. V ten moment zákon o nevměšování přebije ještě silnější kosmický zákon, a to je zákon obrany a ochrany života před agresí.“

 

Bartošová, Klaus a Jackson…

 

 Galaktická rada tedy vyslala do fyzické inkarnace  mnoho bojovníků, kteří zde na planetě Zemi mají nasadit svůj život za „dobro a světlo“. Je to poprvé, co se Guru Mašek rozhodl odtajnit archív Galaktických vyslanců. Možná pro vás některá jména budou překvapením.

Kdo tedy přišel z pověření Galaktické rady? Mašek jmenuje jen ty nejvýznamnější bojovníky a to hlavně z řad umělců:

 

  „Michael Jackson, nar. 1958, Madonna, nar. 1958, u nás například Karel Svoboda nar. 1938, Karel Gott, nar. 1939, Jiří Zmožek, nar. 1943, Eliška Balzerová, nar. 1945, Michal David, nar. 1960, ale i Václav Klaus nebo Iveta Bartošová.“

 

Domnívám se, že je to poprvé, co někdo veřejně popsal skutečnost, že Václav Klaus je ve svém těle inkarnován poprvé a že to má nějaký hlubší význam a smysl.

 

Jak říká osvícený Mašek:

„Nastupující generace vyslanců Galaktické rady čeká nadlidský úkol. Mají změnit paradigma tisícileté nenávisti a agresivity, mají omezit a čistit zavirování lidských mozků egem a sobectvím. Mají prolomit některá karmická pouta, ze kterých už pro mnohé často není úniku.“

Změna paradigmatu tisícileté nenávisti a agresivity v praxi, aneb řídí nás reptiliáni.

V tomto novém světle faktů a správných interpretací se ovšem nutně  mění naše perspektiva pohledu, s jakým jsme snad zatím hleděli na milost pro Annu Benešovou. Je více než jasné, že činy, konané pod citlivou koordinátorskou rukou Václava Klause, nemají ten prvoplánový korupční odstín. Jedná se o vyšší a mnohem sofistikovanější hru, která by měla v konečném důsledku zachránit lidstvo před jeho záhubou.

Obsazení důležitých míst ve státní zprávě bytostmi z galaktické rady, se zdá být ve světle těchto informací dobrá volba. Pokud tak Anna Benešová činila ve spolupráci s První vlnou Galaktických záchranářů, přinejmenším Václavem Klausem, Karlem Gottem či Michalem Davidem, těžko bychom mohli na jejich činech shledat cokoliv patologického.

 

Otevřete svá srdce a peněženky…

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá cenný  poznatek, že je velmi důležité naslouchat i okrajovým proudům v naší společnosti, zvláště těm esoterickým. A zvláště, když je možné naslouchat za pouhých 150,- Kč měsíčně.

Naslouchat těm co vědí, nebo alespoň J.Maškovi lze za 150,- Kč

Ano, je možné, že člověka slepého a hluchého a nepoučitelného, člověka ponořeného v egu duchovní pravdy neosloví. Avšak otevřeného člověka, člověka dobrého, mohou dohnat až k slzám…Tak toužíme po dobru, nebo alespoň po naší představě dobra!

 

 

Nyní tedy víme, odkud vítr vane. Jedná se o Galaktické společenství, které nás pozorně sleduje a s jehož pomocí na této zemi zvítězí blíže nespecifikované dobro.

 

Ve světle těchto nových skutečností je samozřejmě jasnozřivost a neomylnost Václava Klause mnohem zřejmější. Jeho postoj k otázkám, které hýbou společností, náhle dostává novou perspektivu.

 

Co tedy podporovat? Jaký mít názor?

 

Místo hloupých řečí neustálých kritiků a pravdoláskařů, kteří se snaží poukazovat na morální deficit Václava Klause, bych těmto škarohlídům doporučoval více snahy o rozklíčováni a pochopení činů a záměrů našeho prezidenta. Jak jsme si ukázali na případu oprávněné milosti pro Annu Benešovou, je třeba vyvinout trochu úsilí, abychom pochopili jednání všech zúčastněných, v kompozici celku.

 

Proto je pochopitelná  podpora Václava Klause, online projektu  euPortal.parlamentnilisty.cz.

Jak Václav Klaus píše na stránkách tohoto webu…

” jedná se o přední český eurorealistický internetový časopis, který z pravicových, konzervativně-liberálních pozic upozorňuje na možná rizika evropské integrace a pozitivním způsobem tím přispívá k debatě o tom, kam by integrace měla směřovat.”

 

Pokud zadáme euportal do vyhledavače, vyskočí na nás něco jako esence portálu, jak ji pomocí svých algoritmů vydestiluje ze stránek pravicového konzervativně-liberálního časopisu nejlepší vyhledávač na světe:

 

Pro Václava Klause je důležité, že tu EUportál je a dělá svou práci. Pro EUportál je důležité psát o tom, jak se “Cikáni zase předvedli”, nebo o “Opilci Václavu Havlovi”.

Pátrání plné otazníků…

 

Dostává se nám tak napínavých, až detektivních indicií, které můžeme v klidu zkoumat a interpretovat.

Víme, že články zaměřené proti cikánům, gayům a vůbec všem “pravdoláskařům,” jsou pro záchranu civilizace nezbytné. Jinak by se je Galaktická rada s pomocí svých vyslanců nesnažila podporovat. Jaká však má být naše adekvátní reakce? Co si z toho vzít? Je to zkouška, zda podlehneme nenávisti k cikánům, gayům  nebo “JIM”? Nebo jsou pravdoláskaři, cikáni a “ONI” mouchy, které jen serou na obraz císaře pána a Galaktičtí vyslanci je přišli rozplácnout svými Galaktickými plácačkami?

Jak vzrušující jsou tajemství vesmírného universa.

 

Zatím tedy pátrejme a hloubejme. Dobrým průvodcem nám bezesporu bude Adam Bartoš, jehož jeden text prý označil Václav Klaus za geniální. Ostatně určitým vysvědčením pro tohoto muže může být i fakt, že vyznamenání se mu dostává také z úst, nebo spíše pera samotného GURU Maška, který jej označuje za jediného, opravdu nezávislého mainstreamového novináře v zemi. O tom, zda je také vyslancem Galaktické rady, se Osvícený Mašek nezmiňuje, ale lze to předpokládat.

 

Pokud by nám pravdu a světlo nesdělil nezávislý mainstreamový novinář Adam Bartoš, můžeme se vždy vrátit k Jiřímu Mária Maškovi, který informace snadno získá pomocí dovedností  chanelingu.

 

„V červnu 2003 jsem v pražském metru prožil mystický zážitek, který pro mne znamenal osvícení a bod definitivního spirituálního probuzení a uvědomění si své Cesty i Cíle. Zjevil se mi a promluvila ke mně bytost Joshui z Nazaretu“

J.M.Mašek